Độ trong suốt

Tải app
 
 
Nguồn tin bão
  • Tất cả

Tốc độ gió

Cấp gió02347811
km/h01020355570100
Xem biểu đồ
24 giờ   
Thông tin hiện trường

Chưa có kết quả hiển thị nào

Chia sẻ thông tin
Xem thêm
Sự kiện thiên tai toàn quốc
Chọn loại sự kiện thiên tai
  • Không có dữ liệu

Sự kiện thiên tai tỉnh
Chọn loại sự kiện thiên tai
  • Không có dữ liệu

Thông tin lịch sử bão
Lọc bão

Thời gian

  • Từ ngày
  • Đến ngày

Tên bão

Cấp bão

  • Cấp bão từ 0 đến 20

Sự kiện thiên tai
Thời gian bắt đầu: 19/07/2024 - 07:14
Đang diễn ra
Vị trí: -
Vùng ảnh hưởng:
Cấp độ rủi ro thiên tai: